Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 20:04
kontakt
HANDLOWY
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 689 762,00 637 943,00
-7,5%
372 580,00
-41,6%
1 259 385,00
238,0%
Przychody z tytułu prowizji 332 198,00 306 970,00
-7,6%
369 650,00
20,4%
352 563,00
-4,6%
Wynik na działalności bankowej 463 372,00 450 716,00
-2,7%
733 684,00
62,8%
1 147 113,00
56,3%
Zysk (strata) brutto 273 186,00 167 481,00
-38,7%
626 458,00
274,0%
1 010 810,00
61,4%
Zysk (strata) netto 192 626,00 115 663,00
-40,0%
467 594,00
304,3%
782 333,00
67,3%
Amortyzacja 42 580,00 54 025,00
26,9%
56 369,00
4,3%
52 232,00
-7,3%
Aktywa 51 477 163,00 60 892 888,00
18,3%
57 661 490,00
-5,3%
69 421 432,00
20,4%
Kapitał własny 6 776 298,00 7 455 255,00
10,0%
7 595 391,00
1,9%
6 855 018,00
-9,7%
Współczynnik wypłacalności 16,60 19,90
19,9%
20,80
4,5%
17,70
-14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,86 57,06
10,0%
58,13
1,9%
52,46
-9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,47 0,88
-40,0%
3,58
304,4%
5,99
67,3%