Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 16:17
kontakt
HANDLOWY
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 372 580,00 1 259 385,00
238,0%
2 270 702,00
80,3%
Przychody z tytułu prowizji 369 650,00 352 563,00
-4,6%
334 850,00
-5,0%
Wynik na działalności bankowej 733 684,00 1 147 113,00
56,3%
1 648 494,00
43,7%
Zysk (strata) brutto 626 458,00 1 010 810,00
61,4%
1 539 622,00
52,3%
Zysk (strata) netto 467 594,00 782 333,00
67,3%
1 215 290,00
55,3%
Amortyzacja 56 369,00 52 232,00
-7,3%
54 106,00
3,6%
Aktywa 57 661 490,00 69 421 432,00
20,4%
71 582 525,00
3,1%
Kapitał własny 7 595 391,00 6 855 018,00
-9,7%
8 355 543,00
21,9%
Współczynnik wypłacalności 20,80 17,70
-14,9%
20,30
14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 58,13 52,46
-9,7%
63,95
21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,58 5,99
67,3%
9,30
55,3%