Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 06:23
kontakt
HANDLOWY
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 372 623,00 1 258 890,00
237,8%
2 270 702,00
80,4%
Przychody z tytułu prowizji 325 909,00 330 174,00
1,3%
335 071,00
1,5%
Wynik na działalności bankowej 754 637,00 1 195 550,00
58,4%
1 652 530,00
38,2%
Zysk (strata) brutto 624 921,00 1 034 086,00
65,5%
1 540 044,00
48,9%
Zysk (strata) netto 471 190,00 806 380,00
71,1%
1 216 173,00
50,8%
Amortyzacja 55 969,00 51 832,00
-7,4%
54 106,00
4,4%
Aktywa 61 681 601,00 69 204 768,00
12,2%
71 674 338,00
3,6%
Kapitał własny 7 316 040,00 6 811 632,00
-6,9%
8 296 014,00
21,8%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 55,99 52,13
-6,9%
63,49
21,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,61 6,17
71,2%
9,31
50,8%