Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 22:53
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 155 616,00 1 091 617,00
-5,5%
1 037 281,00
-5,0%
1 105 639,00
6,6%
Przychody z tytułu prowizji 166 989,00 167 963,00
0,6%
165 541,00
-1,4%
172 229,00
4,0%
Wynik na działalności bankowej 826 367,00 811 755,00
-1,8%
635 041,00
-21,8%
611 046,00
-3,8%
Zysk (strata) brutto 773 207,00 747 887,00
-3,3%
570 695,00
-23,7%
576 291,00
1,0%
Zysk (strata) netto 613 746,00 590 606,00
-3,8%
448 411,00
-24,1%
453 080,00
1,0%
Amortyzacja 54 106,00 0,00
---
111 035,00
---
0,00
---
Aktywa 71 674 338,00 72 468 142,00
1,1%
73 483 969,00
1,4%
75 295 225,00
2,5%
Kapitał własny 8 296 014,00 8 958 759,00
8,0%
9 668 020,00
7,9%
10 281 679,00
6,3%
Współczynnik wypłacalności 0,00 22,70
---
23,20
2,2%
23,40
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 63,49 68,57
8,0%
73,99
7,9%
78,69
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,70 4,52
-3,8%
3,43
-24,1%
3,47
1,0%