Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 11:49
kontakt
TRITON
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 749,00 2 900,00
-38,9%
7 888,00
172,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 401,00 -1 784,00
---
-994,00
---
Zysk (strata) brutto -2 987,00 1 897,00
---
3 493,00
84,1%
Zysk (strata) netto -2 962,00 1 910,00
---
3 500,00
83,2%
Amortyzacja 132,00 223,00
68,9%
552,00
147,5%
Aktywa 83 178,00 87 601,00
5,3%
88 624,00
1,2%
Kapitał własny 81 667,00 83 577,00
2,3%
87 077,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,83 13,13
2,3%
13,68
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46 0,30
---
0,55
83,3%