Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 16:15
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 204,00 220,00
7,8%
249,00
13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -408,00 -679,00
---
-698,00
---
Zysk (strata) brutto -415,00 1 967,00
---
-664,00
---
Zysk (strata) netto -418,00 1 983,00
---
-676,00
---
Amortyzacja 80,00 79,00
-1,2%
82,00
3,8%
Aktywa 84 489,00 87 601,00
3,7%
87 392,00
-0,2%
Kapitał własny 81 594,00 83 577,00
2,4%
82 901,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,82 13,13
2,4%
13,02
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,31
---
-0,11
---