Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:09
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 000,00 160,00
-92,0%
2 316,00
1 347,5%
204,00
-91,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -557,00 -660,00
---
-37,00
---
-408,00
---
Zysk (strata) brutto -1 148,00 -661,00
---
1 006,00
---
-415,00
---
Zysk (strata) netto -1 126,00 -656,00
---
1 001,00
---
-418,00
---
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
31,00
-6,1%
80,00
158,1%
Aktywa 83 178,00 82 348,00
-1,0%
85 090,00
3,3%
84 489,00
-0,7%
Kapitał własny 81 667,00 81 011,00
-0,8%
82 012,00
1,2%
81 594,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,83 12,73
-0,8%
12,89
1,2%
12,82
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,10
---
0,16
---
-0,07
---