Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:55
kontakt
APATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64 069,00 80 203,00
25,2%
94 428,00
17,7%
112 368,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 008,00 -5 413,00
---
1 398,00
---
4 035,00
188,6%
Zysk (strata) brutto -8 140,00 7 892,00
---
14 516,00
83,9%
1 389,00
-90,4%
Zysk (strata) netto -8 439,00 7 966,00
---
14 472,00
81,7%
1 549,00
-89,3%
Amortyzacja 5 157,00 6 741,00
30,7%
6 211,00
-7,9%
6 285,00
1,2%
Aktywa 540 654,00 557 166,00
3,1%
564 828,00
1,4%
548 078,00
-3,0%
Kapitał własny 363 238,00 351 012,00
-3,4%
357 957,00
2,0%
359 229,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,08 10,71
-3,4%
10,92
2,0%
10,96
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,24
---
0,44
81,9%
0,05
-89,4%