Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 10:41
kontakt
AMICA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 424 100,00 453 600,00
7,0%
504 400,00
11,2%
394 000,00
-21,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28 900,00 -8 800,00
---
1 600,00
---
9 500,00
493,8%
Zysk (strata) brutto 48 700,00 -10 000,00
---
-1 400,00
---
6 000,00
---
Zysk (strata) netto 46 700,00 -10 000,00
---
-6 300,00
---
8 100,00
---
Amortyzacja 13 200,00 13 100,00
-0,8%
13 600,00
3,8%
8 800,00
-35,3%
Aktywa 1 685 600,00 1 660 100,00
-1,5%
1 595 100,00
-3,9%
1 724 500,00
8,1%
Kapitał własny 1 068 100,00 1 054 800,00
-1,2%
1 060 000,00
0,5%
1 070 600,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 137,37 135,66
-1,2%
136,33
0,5%
137,69
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,01 -1,29
---
-0,81
---
1,04
---