Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 18:21
kontakt
IMPERIO
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -452,00 -474,00
---
-413,00
---
-314,00
---
Zysk (strata) brutto -527,00 1 186,00
---
523,00
-55,9%
-2 408,00
---
Zysk (strata) netto -527,00 1 186,00
---
523,00
-55,9%
-2 408,00
---
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
6,00
200,0%
6,00
0,0%
Aktywa 14 362,00 16 542,00
15,2%
16 113,00
-2,6%
15 721,00
-2,4%
Kapitał własny 12 318,00 14 030,00
13,9%
15 882,00
13,2%
15 034,00
-5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,79
36,7%
2,03
13,2%
1,92
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,15
---
0,07
-55,6%
-0,31
---