Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 23:31
kontakt
IMPERIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -115,00 -60,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) brutto 1 078,00 -351,00
---
738,00
---
Zysk (strata) netto 1 078,00 -351,00
---
738,00
---
Amortyzacja 2,00 3,00
50,0%
3,00
0,0%
Aktywa 17 039,00 16 606,00
-2,5%
17 506,00
5,4%
Kapitał własny 16 112,00 15 761,00
-2,2%
16 499,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,01
-2,1%
2,11
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,04
---
0,09
---