Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 20:04
kontakt
IMPERIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 589,00 -147,00
---
-138,00
---
Zysk (strata) brutto 3 259,00 -1 699,00
---
-802,00
---
Zysk (strata) netto 3 259,00 -1 699,00
---
-802,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 19 856,00 18 242,00
-8,1%
17 357,00
-4,9%
Kapitał własny 19 141,00 17 442,00
-8,9%
16 640,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,23
-8,9%
2,12
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 -0,22
---
-0,10
---