Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.24, godz. 23:53
kontakt
IMPERIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -179,00 589,00
---
-147,00
---
-138,00
---
Zysk (strata) brutto 150,00 3 259,00
2 072,7%
-1 699,00
---
-802,00
---
Zysk (strata) netto 150,00 3 259,00
2 072,7%
-1 699,00
---
-802,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 16 113,00 19 856,00
23,2%
18 242,00
-8,1%
17 357,00
-4,9%
Kapitał własny 15 882,00 19 141,00
20,5%
17 442,00
-8,9%
16 640,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,03 2,44
20,5%
2,23
-8,9%
2,12
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,42
2 089,5%
-0,22
---
-0,10
---