Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 13:38
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 179 732,00 133 410,00
-25,8%
108 864,00
-18,4%
133 474,00
22,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 986,00 7 698,00
-70,4%
-656,00
---
7 331,00
---
Zysk (strata) brutto 25 836,00 8 008,00
-69,0%
2 401,00
-70,0%
9 318,00
288,1%
Zysk (strata) netto 18 887,00 6 524,00
-65,5%
1 833,00
-71,9%
7 277,00
297,0%
Amortyzacja 7 320,00 7 195,00
-1,7%
7 429,00
3,3%
7 362,00
-0,9%
Aktywa 813 976,00 803 178,00
-1,3%
690 938,00
-14,0%
711 965,00
3,0%
Kapitał własny 708 526,00 715 050,00
0,9%
610 665,00
-14,6%
617 942,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 472,43 476,78
0,9%
407,18
-14,6%
412,03
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,59 4,35
-65,5%
1,22
-71,9%
4,85
297,1%