Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 10:14
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 124 360,00 179 732,00
44,5%
133 410,00
-25,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 838,00 25 986,00
64,1%
7 698,00
-70,4%
Zysk (strata) brutto 16 057,00 25 836,00
60,9%
8 008,00
-69,0%
Zysk (strata) netto 12 858,00 18 887,00
46,9%
6 524,00
-65,5%
Amortyzacja 7 378,00 7 320,00
-0,8%
7 195,00
-1,7%
Aktywa 776 407,00 813 976,00
4,8%
803 178,00
-1,3%
Kapitał własny 689 288,00 708 526,00
2,8%
715 050,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 459,60 472,43
2,8%
476,78
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,57 12,59
46,9%
4,35
-65,5%