Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 21:46
kontakt
LENTEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56 022,00 59 332,00
5,9%
67 896,00
14,4%
53 596,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 070,00 4 549,00
-49,8%
6 034,00
32,6%
3 709,00
-38,5%
Zysk (strata) brutto 9 025,00 13 019,00
44,3%
5 850,00
-55,1%
2 721,00
-53,5%
Zysk (strata) netto 7 249,00 10 167,00
40,3%
4 638,00
-54,4%
3 259,00
-29,7%
Amortyzacja 2 190,00 2 235,00
2,1%
2 091,00
-6,4%
2 279,00
9,0%
Aktywa 324 917,00 337 663,00
3,9%
318 917,00
-5,6%
331 944,00
4,1%
Kapitał własny 228 183,00 238 407,00
4,5%
205 465,00
-13,8%
208 724,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,92 5,14
4,5%
4,43
-13,8%
4,50
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,22
40,4%
0,10
-54,3%
0,07
-30,0%