Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 08:17
kontakt
PROCHEM
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 152 320,00 83 235,00
-45,4%
71 428,00
-14,2%
151 724,00
112,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 931,00 3 839,00
31,0%
-5 016,00
---
-16 291,00
---
Zysk (strata) brutto 2 167,00 3 339,00
54,1%
24 559,00
635,5%
-12 106,00
---
Zysk (strata) netto 1 729,00 2 645,00
53,0%
23 923,00
804,5%
-8 872,00
---
Amortyzacja 1 718,00 1 839,00
7,0%
2 006,00
9,1%
1 767,00
-11,9%
Aktywa 172 598,00 137 431,00
-20,4%
133 423,00
-2,9%
146 521,00
9,8%
Kapitał własny 48 202,00 59 135,00
22,7%
67 957,00
14,9%
48 870,00
-28,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,42 20,15
22,7%
23,15
14,9%
20,75
-10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,90
53,0%
8,15
804,7%
-3,77
---