Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 22:10
kontakt
PROCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 66 483,00 39 659,00
-40,3%
31 769,00
-19,9%
29 281,00
-7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -790,00 2 057,00
---
-7 073,00
---
-1 418,00
---
Zysk (strata) brutto 512,00 2 012,00
293,0%
22 547,00
1 020,6%
2 385,00
-89,4%
Zysk (strata) netto -49,00 868,00
---
23 055,00
2 556,1%
2 428,00
-89,5%
Amortyzacja 998,00 992,00
-0,6%
1 014,00
2,2%
921,00
-9,2%
Aktywa 138 933,00 112 400,00
-19,1%
133 423,00
18,7%
134 220,00
0,6%
Kapitał własny 44 034,00 44 902,00
2,0%
67 957,00
51,3%
70 385,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,00 15,30
2,0%
23,15
51,3%
29,89
29,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,30
---
7,86
2 553,7%
1,03
-86,9%