Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 13:20
kontakt
PKNORLEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 033 000,00 33 474 000,00
15,3%
40 277 000,00
20,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 488 000,00 493 000,00
-80,2%
3 327 000,00
574,8%
Zysk (strata) brutto 2 660 000,00 435 000,00
-83,6%
3 641 000,00
737,0%
Zysk (strata) netto 2 037 000,00 387 000,00
-81,0%
2 842 000,00
634,4%
Amortyzacja 594 000,00 540 000,00
-9,1%
540 000,00
0,0%
Aktywa 70 953 000,00 81 312 000,00
14,6%
81 084 000,00
-0,3%
Kapitał własny 38 455 000,00 38 732 000,00
0,7%
39 991 000,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 89,91 90,56
0,7%
93,50
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,76 0,90
-81,0%
6,64
634,3%