Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 04:13
kontakt
BIOCELTIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 -65,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -848,00 -1 668,00
---
-1 427,00
---
Zysk (strata) brutto -879,00 -1 642,00
---
-1 446,00
---
Zysk (strata) netto -955,00 -1 585,00
---
-1 439,00
---
Amortyzacja 87,00 156,00
79,3%
101,00
-35,3%
Aktywa 9 676,00 8 196,00
-15,3%
6 593,00
-19,6%
Kapitał własny 7 452,00 6 000,00
-19,5%
4 561,00
-24,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,27 1,82
-19,5%
1,39
-23,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,29 -0,48
---
-0,44
---