Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 17:39
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 089,00 7 244,00
42,3%
8 896,00
22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 748,00 3 220,00
84,2%
5 614,00
74,3%
Zysk (strata) brutto 1 868,00 3 326,00
78,1%
5 769,00
73,5%
Zysk (strata) netto 1 520,00 2 978,00
95,9%
5 421,00
82,0%
Amortyzacja 155,00 161,00
3,9%
161,00
0,0%
Aktywa 83 580,00 89 378,00
6,9%
96 137,00
7,6%
Kapitał własny 74 807,00 81 115,00
8,4%
86 536,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,92 16,23
-63,9%
17,31
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,91 0,60
-34,7%
1,08
82,0%