Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.22, godz. 12:33
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 244,00 8 896,00
22,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 220,00 5 614,00
74,3%
Zysk (strata) brutto 3 326,00 5 769,00
73,5%
Zysk (strata) netto 2 978,00 5 421,00
82,0%
Amortyzacja 161,00 161,00
0,0%
Aktywa 89 378,00 96 137,00
7,6%
Kapitał własny 81 115,00 86 536,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,23 17,31
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 1,08
82,0%