Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:05
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91 808,00 63 555,00
-30,8%
28 476,00
-55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 104,00 33 859,00
-35,0%
29 081,00
-14,1%
Zysk (strata) brutto 43 174,00 21 881,00
-49,3%
11 795,00
-46,1%
Zysk (strata) netto 46 542,00 9 962,00
-78,6%
8 800,00
-11,7%
Amortyzacja 2 159,00 2 277,00
5,5%
2 353,00
3,3%
Aktywa 3 019 699,00 3 073 989,00
1,8%
3 224 203,00
4,9%
Kapitał własny 1 307 523,00 1 317 485,00
0,8%
1 326 285,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,17 3,19
0,8%
3,21
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,02
-78,8%
0,02
-12,5%