Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 12:35
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63 555,00 28 476,00
-55,2%
145 720,00
411,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 859,00 29 081,00
-14,1%
29 287,00
0,7%
Zysk (strata) brutto 21 881,00 11 795,00
-46,1%
838,00
-92,9%
Zysk (strata) netto 9 962,00 8 800,00
-11,7%
-7 479,00
---
Amortyzacja 2 277,00 2 353,00
3,3%
2 727,00
15,9%
Aktywa 3 073 989,00 3 224 203,00
4,9%
3 280 604,00
1,7%
Kapitał własny 1 317 485,00 1 326 285,00
0,7%
1 318 806,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,19 3,21
0,7%
3,20
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-12,5%
-0,02
---