Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 22:53
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 476,00 145 720,00
411,7%
62 912,00
-56,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 081,00 29 287,00
0,7%
52 465,00
79,1%
Zysk (strata) brutto 11 795,00 838,00
-92,9%
33 640,00
3 914,3%
Zysk (strata) netto 8 800,00 -7 479,00
---
32 596,00
---
Amortyzacja 2 353,00 2 727,00
15,9%
2 301,00
-15,6%
Aktywa 3 224 203,00 3 280 604,00
1,7%
3 292 042,00
0,3%
Kapitał własny 1 326 285,00 1 318 806,00
-0,6%
1 351 402,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,21 3,20
-0,6%
3,28
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---
0,08
---