Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 13:36
kontakt
APSENERGY
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 874,00 48 821,00
-9,4%
30 101,00
-38,3%
29 688,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 099,00 -3 657,00
---
-7 143,00
---
-5 363,00
---
Zysk (strata) brutto 4 483,00 -4 041,00
---
-7 802,00
---
-5 962,00
---
Zysk (strata) netto 1 930,00 -3 900,00
---
-7 853,00
---
-4 946,00
---
Amortyzacja 1 348,00 1 544,00
14,5%
1 624,00
5,2%
1 694,00
4,3%
Aktywa 96 752,00 96 806,00
0,1%
101 172,00
4,5%
96 341,00
-4,8%
Kapitał własny 41 795,00 40 180,00
-3,9%
44 670,00
11,2%
41 396,00
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,48 1,43
-3,8%
1,58
11,2%
1,47
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,14
---
-0,28
---
-0,18
---