Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 07:56
kontakt
FABRYKAKD
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 888,00 20 314,00
7,5%
11 497,00
-43,4%
8 064,00
-29,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 703,00 2 141,00
-54,5%
-27 879,00
---
2 956,00
---
Zysk (strata) brutto 5 729,00 155,00
-97,3%
-29 147,00
---
537,00
---
Zysk (strata) netto 4 813,00 86,00
-98,2%
-29 394,00
---
537,00
---
Amortyzacja 1 370,00 1 551,00
13,2%
1 023,00
-34,0%
593,00
-42,0%
Aktywa 43 312,00 70 552,00
62,9%
46 852,00
-33,6%
33 325,00
-28,9%
Kapitał własny 9 839,00 7 664,00
-22,1%
-20 233,00
---
-12 177,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,29
-37,0%
-0,77
---
-0,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,00
-98,7%
-1,12
---
0,02
---