Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:13
kontakt
FABRYKAKD
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 516,00 5 009,00
-33,4%
5 665,00
13,1%
1 730,00
-69,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -389,00 -104,00
---
-5 488,00
---
452,00
---
Zysk (strata) brutto 1 126,00 -692,00
---
-25 313,00
---
-2 775,00
---
Zysk (strata) netto 363,00 -761,00
---
-25 309,00
---
-2 771,00
---
Amortyzacja 1 073,00 851,00
-20,7%
664,00
-22,0%
701,00
5,6%
Aktywa 35 691,00 36 661,00
2,7%
21 104,00
-42,4%
20 874,00
-1,1%
Kapitał własny 5 440,00 1 872,00
-65,6%
-21 940,00
---
-24 715,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,07
-72,2%
-0,83
---
-0,94
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,03
---
-0,96
---
-0,10
---