Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 01:44
kontakt
MODE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 958,00 894,00
-6,7%
991,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 344,00 88,00
-74,4%
301,00
242,0%
Zysk (strata) brutto 336,00 76,00
-77,4%
287,00
277,6%
Zysk (strata) netto 336,00 76,00
-77,4%
287,00
277,6%
Amortyzacja 98,00 82,00
-16,3%
104,00
26,8%
Aktywa 2 592,00 3 314,00
27,9%
3 434,00
3,6%
Kapitał własny 1 108,00 1 184,00
6,9%
1 470,00
24,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,20
7,0%
0,25
24,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,01
-77,2%
0,05
269,2%