Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 02:43
kontakt
AERFINANC
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 681,00 8 753,00
0,8%
9 611,00
9,8%
890,00
-90,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 497,00 -1 166,00
---
290,00
---
-451,00
---
Zysk (strata) brutto -3 565,00 -3 194,00
---
-1 619,00
---
-940,00
---
Zysk (strata) netto -2 802,00 -3 194,00
---
-1 619,00
---
-940,00
---
Amortyzacja 158,00 -99,00
---
68,00
---
-24,00
---
Aktywa 13 938,00 14 152,00
1,5%
16 847,00
19,0%
13 460,00
-20,1%
Kapitał własny -633,00 -1 011,00
---
482,00
---
-2 202,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
0,03
---
-0,12
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,15
---
-0,09
---
-0,05
---