Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 15:02
kontakt
AERFINANC
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 155,00 2 174,00
88,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -304,00 873,00
---
Zysk (strata) brutto -782,00 398,00
---
Zysk (strata) netto -782,00 398,00
---
Amortyzacja 10,00 0,00
---
Aktywa 10 047,00 8 281,00
-17,6%
Kapitał własny -297,00 102,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,02
---