Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 01:47
kontakt
DEKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 282 042,00 45 457,00
-83,9%
48 959,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 345,00 2 475,00
-86,5%
2 927,00
18,3%
Zysk (strata) brutto 11 091,00 697,00
-93,7%
1 497,00
114,8%
Zysk (strata) netto 8 752,00 565,00
-93,5%
1 212,00
114,5%
Amortyzacja 1 471,00 472,00
-67,9%
475,00
0,6%
Aktywa 792 996,00 526 834,00
-33,6%
480 616,00
-8,8%
Kapitał własny 257 624,00 261 807,00
1,6%
263 019,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,81 31,31
1,6%
31,45
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,05 0,07
-93,5%
0,14
113,2%