Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 11:26
kontakt
MANYDEV
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 106,00 1 728,00
1 530,2%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -41,00 572,00
---
-83,00
---
-178,00
---
Zysk (strata) brutto -36,00 571,00
---
-83,00
---
-182,00
---
Zysk (strata) netto -55,00 571,00
---
-85,00
---
-182,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 306,00 339,00
-92,1%
30,00
-91,2%
140,00
366,7%
Kapitał własny 4 063,00 268,00
-93,4%
-33,00
---
-334,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-85,4%
-0,00
---
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
-0,01
---
-0,03
---