Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.21, godz. 22:18
kontakt
PULAWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 742 826,00 862 323,00
16,1%
954 212,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 68 533,00 34 731,00
-49,3%
56 287,00
62,1%
Zysk (strata) brutto 71 967,00 32 813,00
-54,4%
70 578,00
115,1%
Zysk (strata) netto 45 831,00 26 679,00
-41,8%
60 000,00
124,9%
Amortyzacja 59 687,00 59 843,00
0,3%
61 185,00
2,2%
Aktywa 5 346 189,00 5 416 360,00
1,3%
6 127 438,00
13,1%
Kapitał własny 3 564 996,00 3 591 675,00
0,7%
3 653 789,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 186,50 187,90
0,7%
191,15
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,40 1,40
-41,8%
3,14
124,9%