Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.11, godz. 05:32
kontakt
PULAWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 555 382,00 631 858,00
13,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 316,00 41 149,00
-35,0%
Zysk (strata) brutto 67 648,00 39 504,00
-41,6%
Zysk (strata) netto 67 036,00 29 874,00
-55,4%
Amortyzacja 57 499,00 57 822,00
0,6%
Aktywa 4 887 647,00 4 912 781,00
0,5%
Kapitał własny 3 487 384,00 3 517 258,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 182,44 184,00
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,51 1,56
-55,4%