Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:54
kontakt
PULAWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 555 382,00 631 858,00
13,8%
742 826,00
17,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 316,00 41 149,00
-35,0%
68 533,00
66,5%
Zysk (strata) brutto 67 648,00 39 504,00
-41,6%
71 967,00
82,2%
Zysk (strata) netto 67 036,00 29 874,00
-55,4%
45 831,00
53,4%
Amortyzacja 57 499,00 57 822,00
0,6%
59 687,00
3,2%
Aktywa 4 887 647,00 4 912 781,00
0,5%
5 346 189,00
8,8%
Kapitał własny 3 487 384,00 3 517 258,00
0,9%
3 564 996,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 182,44 184,00
0,9%
186,50
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,51 1,56
-55,4%
2,40
53,4%