Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 19:14
kontakt
CONSOLE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 263,00 2 666,00
913,7%
3 869,00
45,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 1 712,00
---
91,00
-94,7%
Zysk (strata) brutto -14,00 1 709,00
---
2,00
-99,9%
Zysk (strata) netto -14,00 1 556,00
---
29,00
-98,1%
Amortyzacja 4,00 7,00
75,0%
36,00
414,3%
Aktywa 265,00 1 856,00
600,4%
2 097,00
13,0%
Kapitał własny 185,00 1 741,00
841,1%
1 770,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 1,74
841,1%
1,77
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 1,56
---
0,03
-98,1%