Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 13:25
kontakt
CONSOLE
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 666,00 3 869,00
45,1%
3 722,00
-3,8%
3 176,00
-14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 712,00 91,00
-94,7%
742,00
715,4%
186,00
-74,9%
Zysk (strata) brutto 1 709,00 2,00
-99,9%
803,00
40 050,0%
161,00
-80,0%
Zysk (strata) netto 1 556,00 29,00
-98,1%
739,00
2 448,3%
204,00
-72,4%
Amortyzacja 7,00 36,00
414,3%
49,00
36,1%
51,00
4,1%
Aktywa 1 856,00 2 097,00
13,0%
2 791,00
33,1%
2 724,00
-2,4%
Kapitał własny 1 741,00 1 770,00
1,7%
2 509,00
41,8%
2 212,00
-11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,74 1,77
1,7%
2,51
41,8%
2,21
-11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,56 0,03
-98,1%
0,74
2 448,3%
0,20
-72,4%