Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 04:27
kontakt
CONSOLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 031,00 923,00
-10,5%
734,00
-20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112,00 -171,00
---
12,00
---
Zysk (strata) brutto -113,00 -172,00
---
10,00
---
Zysk (strata) netto -133,00 -144,00
---
-1,00
---
Amortyzacja 12,00 13,00
8,3%
12,00
-7,7%
Aktywa 2 343,00 2 097,00
-10,5%
2 072,00
-1,2%
Kapitał własny 2 019,00 1 770,00
-12,3%
1 858,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 1,77
-12,3%
1,86
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,14
---
-0,00
---