Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 08:58
kontakt
CONSOLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 440,00 958,00
117,7%
980,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 186,00
---
376,00
102,2%
Zysk (strata) brutto -20,00 179,00
---
374,00
108,9%
Zysk (strata) netto -40,00 158,00
---
366,00
131,6%
Amortyzacja 12,00 13,00
8,3%
13,00
0,0%
Aktywa 2 784,00 3 103,00
11,5%
2 923,00
-5,8%
Kapitał własny 2 469,00 2 127,00
-13,9%
2 493,00
17,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,47 2,13
-13,9%
2,49
17,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,16
---
0,37
131,6%