Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:34
kontakt
CAVATINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 896 942,00 1 095 221,00
22,1%
Kapitał własny 681 221,00 760 558,00
11,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,16 43,72
11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---