Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 02:37
kontakt
SHOPER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 15 807,00
---
17 457,00
10,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 5 543,00
---
5 413,00
-2,3%
Zysk (strata) brutto 0,00 5 604,00
---
15 224,00
171,7%
Zysk (strata) netto 0,00 4 548,00
---
12 378,00
172,2%
Amortyzacja 0,00 861,00
---
1 015,00
17,9%
Aktywa 43 094,00 40 013,00
-7,1%
49 872,00
24,6%
Kapitał własny 24 125,00 16 080,00
-33,3%
28 459,00
77,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,56
-33,3%
1,00
77,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,16
---
0,43
173,0%