Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 04:01
kontakt
IMMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 451,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -223,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -223,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -203,00
---
Amortyzacja 0,00 5,00
---
Aktywa 7 721,00 6 494,00
-15,9%
Kapitał własny 6 644,00 6 317,00
-4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,07 1,97
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,06
---