Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 19:47
kontakt
MEGAPIXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 830,00 770,00
-7,2%
621,00
-19,4%
812,00
30,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14,00 -127,00
---
-544,00
---
-210,00
---
Zysk (strata) brutto -38,00 -146,00
---
-557,00
---
-214,00
---
Zysk (strata) netto -38,00 -126,00
---
-489,00
---
-214,00
---
Amortyzacja 25,00 32,00
28,0%
36,00
12,5%
36,00
0,0%
Aktywa 3 117,00 3 793,00
21,7%
4 061,00
7,1%
4 565,00
12,4%
Kapitał własny 1 873,00 1 747,00
-6,7%
1 258,00
-28,0%
1 044,00
-17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,41
-6,8%
1,01
-28,0%
0,84
-17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,10
---
-0,40
---
-0,17
---