Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.01, godz. 16:52
kontakt
MEGAPIXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 770,00 621,00
-19,4%
812,00
30,8%
2 675,00
229,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -127,00 -544,00
---
-210,00
---
1 437,00
---
Zysk (strata) brutto -146,00 -557,00
---
-214,00
---
1 425,00
---
Zysk (strata) netto -126,00 -489,00
---
-214,00
---
1 293,00
---
Amortyzacja 32,00 36,00
12,5%
36,00
0,0%
37,00
2,8%
Aktywa 3 793,00 4 061,00
7,1%
4 565,00
12,4%
5 698,00
24,8%
Kapitał własny 1 747,00 1 258,00
-28,0%
1 044,00
-17,0%
2 337,00
123,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,41 1,01
-28,0%
0,84
-17,0%
1,88
123,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,40
---
-0,17
---
1,04
---