Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:31
kontakt
DRAGOENT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 113,00
---
384,00
239,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -163,00
---
17,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -163,00
---
16,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -163,00
---
16,00
---
Amortyzacja 0,00 20,00
---
13,00
-35,0%
Aktywa 3 566,00 3 434,00
-3,7%
3 532,00
2,9%
Kapitał własny 3 429,00 3 266,00
-4,8%
3 283,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,16 3,01
-4,7%
3,02
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,15
---
0,02
---