Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 05:14
kontakt
PUNCHPUNK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 220,00
---
144,00
-34,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -75,00
---
-47,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -75,00
---
-47,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -75,00
---
-47,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
2,00
0,0%
Aktywa 5 291,00 5 225,00
-1,2%
5 154,00
-1,4%
Kapitał własny 4 487,00 4 412,00
-1,7%
4 366,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,79
-1,7%
0,78
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,01
---