Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 14:53
kontakt
CAPTORTX
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 454,00 2 227,00
53,2%
2 227,00
0,0%
3 902,00
75,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 130,00 -20 850,00
---
-20 850,00
---
-45 177,00
---
Zysk (strata) brutto -12 801,00 -20 840,00
---
-20 840,00
---
-43 266,00
---
Zysk (strata) netto -12 801,00 -20 840,00
---
-20 840,00
---
-43 323,00
---
Amortyzacja 3 682,00 3 874,00
5,2%
3 874,00
0,0%
3 089,00
-20,3%
Aktywa 157 126,00 121 048,00
-23,0%
121 048,00
0,0%
78 271,00
-35,3%
Kapitał własny 139 200,00 108 180,00
-22,3%
108 180,00
0,0%
55 523,00
-48,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,72 26,01
-22,9%
26,01
0,0%
13,19
-49,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,10 -5,01
---
-5,01
---
-10,29
---