Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 19:19
kontakt
CAPTORTX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 543,00 2 359,00
52,9%
2 814,00
19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 466,00 -29 743,00
---
-16 351,00
---
Zysk (strata) brutto -14 221,00 -29 043,00
---
-15 853,00
---
Zysk (strata) netto -14 221,00 -29 100,00
---
-15 853,00
---
Amortyzacja 1 492,00 1 354,00
-9,2%
1 152,00
-14,9%
Aktywa 99 995,00 76 242,00
-23,8%
71 818,00
-5,8%
Kapitał własny 83 428,00 55 534,00
-33,4%
40 755,00
-26,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,82 13,19
-33,4%
9,60
-27,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,38 -6,91
---
-3,73
---