Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 11:40
kontakt
STILO
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 54 867,00 38 572,00
-29,7%
34 764,00
-9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 553,00 -6 917,00
---
-5 206,00
---
Zysk (strata) brutto 227,00 -7 293,00
---
-5 702,00
---
Zysk (strata) netto 227,00 -6 949,00
---
-5 634,00
---
Amortyzacja 1 004,00 2 333,00
132,4%
2 275,00
-2,5%
Aktywa 38 926,00 48 053,00
23,4%
31 393,00
-34,7%
Kapitał własny 5 962,00 9 933,00
66,6%
3 712,00
-62,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - 5,85
---
2,11
-64,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -4,10
---
-3,20
---