Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:03
kontakt
STILO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 30 653,00 29 351,00
-4,2%
5 413,00
-81,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 622,00 926,00
---
-6 140,00
---
Zysk (strata) brutto -1 799,00 645,00
---
-6 354,00
---
Zysk (strata) netto -123,00 685,00
---
-6 326,00
---
Amortyzacja 1 129,00 1 160,00
2,7%
1 115,00
-3,9%
Aktywa 45 622,00 41 273,00
-9,5%
31 393,00
-23,9%
Kapitał własny 8 709,00 9 395,00
7,9%
3 712,00
-60,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,13 5,54
7,9%
2,11
-61,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,40
---
-3,59
---