Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 08:57
kontakt
STILO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 089,00 38 135,00
46,2%
30 653,00
-19,6%
29 351,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 402,00 -694,00
---
-1 622,00
---
926,00
---
Zysk (strata) brutto -2 615,00 -862,00
---
-1 799,00
---
645,00
---
Zysk (strata) netto -2 680,00 -871,00
---
-123,00
---
685,00
---
Amortyzacja 1 100,00 1 198,00
8,9%
1 129,00
-5,8%
1 160,00
2,7%
Aktywa 48 061,00 55 804,00
16,1%
45 622,00
-18,2%
41 273,00
-9,5%
Kapitał własny 9 933,00 9 063,00
-8,8%
8 709,00
-3,9%
9 395,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,85 5,34
-8,8%
5,13
-3,9%
5,54
7,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,58 -0,51
---
-0,07
---
0,40
---