Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 02:24
kontakt
GAMIVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 400,00
---
375,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -219,00
---
-343,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -268,00
---
-402,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -268,00
---
-402,00
---
Amortyzacja 0,00 327,00
---
327,00
0,0%
Aktywa 9 277,00 9 052,00
-2,4%
8 722,00
-3,6%
Kapitał własny 496,00 228,00
-54,0%
-173,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,23
-53,9%
-0,17
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,27
---
-0,40
---