Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:16
kontakt
IMAGEPWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 256,00 235,00
-8,2%
336,00
43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -85,00 -138,00
---
-168,00
---
Zysk (strata) brutto -87,00 -138,00
---
-168,00
---
Zysk (strata) netto -88,00 -138,00
---
-168,00
---
Amortyzacja 10,00 10,00
0,0%
10,00
0,0%
Aktywa 2 485,00 2 362,00
-4,9%
2 133,00
-9,7%
Kapitał własny 2 419,00 2 280,00
-5,7%
2 112,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,47
-5,7%
1,36
-7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,09
---
-0,11
---