Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 01:30
kontakt
IMAGEPWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 336,00 321,00
-4,5%
339,00
5,6%
375,00
10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -168,00 -81,00
---
-111,00
---
-119,00
---
Zysk (strata) brutto -168,00 -81,00
---
-106,00
---
-119,00
---
Zysk (strata) netto -168,00 -81,00
---
-108,00
---
-119,00
---
Amortyzacja 10,00 3,00
-70,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 133,00 2 049,00
-3,9%
2 394,00
16,8%
2 588,00
8,1%
Kapitał własny 2 112,00 2 031,00
-3,8%
1 922,00
-5,4%
1 804,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,31
-3,9%
1,24
-5,3%
1,16
-6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,05
---
-0,07
---
-0,08
---