Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 03:09
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 437,00 611,00
39,8%
1 073,00
75,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -580,00 -238,00
---
187,00
---
Zysk (strata) brutto -582,00 -240,00
---
422,00
---
Zysk (strata) netto -582,00 -240,00
---
422,00
---
Amortyzacja 85,00 85,00
0,0%
85,00
0,0%
Aktywa 5 911,00 4 406,00
-25,5%
5 937,00
34,7%
Kapitał własny 4 807,00 3 489,00
-27,4%
4 989,00
43,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,24
-27,6%
0,35
43,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
0,03
---