Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 08:09
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 071,00 22 277,00
-34,6%
22 277,00
0,0%
28 838,00
29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 070,00 -69,00
---
-69,00
---
-927,00
---
Zysk (strata) brutto 2 256,00 -18,00
---
-18,00
---
-907,00
---
Zysk (strata) netto 1 786,00 17,00
-99,0%
17,00
0,0%
-1 003,00
---
Amortyzacja 600,00 658,00
9,7%
658,00
0,0%
677,00
2,9%
Aktywa 115 566,00 119 685,00
3,6%
119 685,00
0,0%
130 027,00
8,6%
Kapitał własny 105 936,00 105 956,00
0,0%
105 956,00
0,0%
104 953,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,13 9,13
0,0%
9,13
0,0%
9,04
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,00
-99,4%
0,00
0,0%
-0,09
---