Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 11:22
kontakt
DADELO
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 980,00 43 193,00
31,0%
60 852,00
40,9%
99 198,00
63,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 067,00 5 396,00
75,9%
2 434,00
-54,9%
1 923,00
-21,0%
Zysk (strata) brutto 3 044,00 5 589,00
83,6%
2 621,00
-53,1%
2 173,00
-17,1%
Zysk (strata) netto 2 540,00 4 533,00
78,5%
2 112,00
-53,4%
1 673,00
-20,8%
Amortyzacja 419,00 796,00
90,0%
1 169,00
46,9%
1 673,00
43,1%
Aktywa 21 952,00 111 166,00
406,4%
117 101,00
5,3%
142 078,00
21,3%
Kapitał własny 14 822,00 102 297,00
590,2%
104 110,00
1,8%
107 629,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 8,92
313,4%
9,02
1,2%
9,27
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,40
6,8%
0,18
-53,7%
0,14
-21,3%