Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 16:40
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 70 360,00 57 796,00
-17,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 850,00 1 084,00
-62,0%
Zysk (strata) brutto 3 080,00 894,00
-71,0%
Zysk (strata) netto 2 676,00 792,00
-70,4%
Amortyzacja 996,00 1 025,00
2,9%
Aktywa 142 078,00 143 069,00
0,7%
Kapitał własny 107 629,00 108 462,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,27 9,29
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,07
-70,6%