Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.28, godz. 09:56
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 196,00 22 539,00
-25,4%
17 082,00
-24,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 326,00 1 600,00
-63,0%
473,00
-70,4%
Zysk (strata) brutto 4 298,00 1 908,00
-55,6%
303,00
-84,1%
Zysk (strata) netto 3 432,00 1 501,00
-56,3%
281,00
-81,3%
Amortyzacja 446,00 457,00
2,5%
614,00
34,4%
Aktywa 104 588,00 105 193,00
0,6%
110 002,00
4,6%
Kapitał własny 99 165,00 100 680,00
1,5%
103 730,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,65 8,78
1,5%
9,05
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,13
-56,2%
0,02
-80,9%