Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 08:57
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 539,00 17 082,00
-24,2%
19 397,00
13,6%
41 455,00
113,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 279,00 473,00
-63,0%
-3,00
---
2 437,00
---
Zysk (strata) brutto 1 617,00 303,00
-81,3%
126,00
-58,4%
2 495,00
1 880,2%
Zysk (strata) netto 1 210,00 281,00
-76,8%
73,00
-74,0%
2 039,00
2 693,2%
Amortyzacja 374,00 614,00
64,2%
582,00
-5,2%
587,00
0,9%
Aktywa 105 193,00 110 002,00
4,6%
114 506,00
4,1%
117 101,00
2,3%
Kapitał własny 100 680,00 103 730,00
3,0%
103 802,00
0,1%
104 110,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,78 9,05
3,0%
9,00
-0,5%
9,02
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,02
-76,4%
0,01
-76,0%
0,18
2 850,0%