Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 20:55
kontakt
DETGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 396,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -329,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -330,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -330,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 100,00 1 432,00
1 332,0%
Kapitał własny 100,00 1 315,00
1 215,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,66
1 214,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,16
---