Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 13:00
kontakt
DETGAMES
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 226,00 396,00
75,2%
868,00
119,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29,00 -329,00
---
-283,00
---
Zysk (strata) brutto -29,00 -330,00
---
-287,00
---
Zysk (strata) netto -29,00 -330,00
---
-287,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 424,00 1 432,00
237,7%
1 535,00
7,2%
Kapitał własny 421,00 1 315,00
212,4%
1 328,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,66
212,9%
0,66
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,16
---
-0,14
---