Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 08:29
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 272,00 230,00
-15,4%
211,00
-8,3%
48,00
-77,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -77,00 -48,00
---
-75,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) brutto -77,00 -50,00
---
-76,00
---
-28,00
---
Zysk (strata) netto -77,00 -50,00
---
-76,00
---
-28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 167,00 1 250,00
7,1%
1 535,00
22,8%
1 492,00
-2,8%
Kapitał własny 1 155,00 1 105,00
-4,3%
1 328,00
20,2%
1 300,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,55
-4,3%
0,66
20,3%
0,65
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
-0,04
---
-0,01
---