Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 10:36
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 211,00 48,00
-77,3%
4,00
-91,7%
9,00
125,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -75,00 -27,00
---
-49,00
---
-90,00
---
Zysk (strata) brutto -76,00 -28,00
---
-52,00
---
-93,00
---
Zysk (strata) netto -76,00 -28,00
---
-52,00
---
-93,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
34,00
---
Aktywa 1 535,00 1 492,00
-2,8%
1 442,00
-3,4%
1 388,00
-3,7%
Kapitał własny 1 328,00 1 300,00
-2,1%
1 247,00
-4,1%
1 154,00
-7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,65
-2,1%
0,62
-4,0%
0,58
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---
-0,03
---
-0,05
---