Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 22:54
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 120,00 155,00
29,2%
272,00
75,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -222,00 -83,00
---
-77,00
---
Zysk (strata) brutto -223,00 -83,00
---
-77,00
---
Zysk (strata) netto -223,00 -83,00
---
-77,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 432,00 1 267,00
-11,5%
1 167,00
-7,9%
Kapitał własny 1 315,00 1 232,00
-6,3%
1 155,00
-6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,62
-6,2%
0,58
-6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,04
---
-0,04
---