Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 01:56
kontakt
P2CHILL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 205,00 148,00
-27,8%
240,00
62,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 -69,00
---
-62,00
---
Zysk (strata) brutto -57,00 -69,00
---
-63,00
---
Zysk (strata) netto -57,00 -69,00
---
-63,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 746,00 1 629,00
-6,7%
1 854,00
13,8%
Kapitał własny 1 675,00 1 606,00
-4,1%
1 543,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,56
-4,1%
0,54
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---