Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:52
kontakt
PCFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 22 009,00
---
23 825,00
8,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 3 318,00
---
8 875,00
167,5%
Zysk (strata) brutto 0,00 4 745,00
---
7 024,00
48,0%
Zysk (strata) netto 0,00 4 423,00
---
7 132,00
61,2%
Amortyzacja 0,00 1 768,00
---
1 747,00
-1,2%
Aktywa 91 183,00 197 569,00
116,7%
227 548,00
15,2%
Kapitał własny 76 501,00 178 092,00
132,8%
179 607,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,59 6,02
132,8%
6,08
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,15
---
0,24
60,7%